Frøya Stavanger seiltur

Velkommen til Frøya Stavanger!

På skonnerten FRØYA Stavanger kan barn og unge som trenger det, oppleve mestring, knytte sosiale bånd og bli tryggere på seg selv.

FRØYA Stavanger mottar per i dag liten støtte fra det offentlige. For å fortsette arbeidet er vi derfor avhengige av bidrag fra private og bedrifter – FRØYA-fenderne våre.

Les mer på facebook.com/froyastavanger.